Kirjoitus

Mediaseuranta strategisena työkaluna: viestintä ja tiedotus

Ota yhteyttä
Mediaseuranta strategisena työkaluna: viestintä ja tiedotus Organisaatiolle on olennaista seurata millainen näkyvyys sillä on journalistisessa ja sosiaalisessa mediassa. Organisaatiolle on olennaista seurata millainen näkyvyys sillä on journalistisessa ja sosiaalisessa mediassa.

Mediaseuranta - ei pelkkä mittari vaan strateginen työkalu

Mediaseurannan avulla organisaatiot pystyvät kartoittamaan oman toimintansa kannalta olennaista tietoa. Usein suurin yksittäinen syy ottaa mediaseurantatyökalut käyttöön, on hahmottaa niiden avulla organisaation näkyvyyttä eri medioissa. Mediaseuranta nähdään osana viestinnän ja tiedotuksen työkaluja, jolloin sen tarkoitus kaventuu kuitenkin helposti pelkäksi mittariksi, jonka avulla mitataan kapeaa, vaikkakin äärimmäisen merkityksellistä osa-aluetta organisaation toiminnassa.

Menestyksellisen toiminnan kannalta mediaseuranta tulisikin hahmottaa strategisena työkaluna ja osana organisaation kokonaisvaltaista toimintaa. Mediaseuranta auttaa organisaatiota ja sen eri sektoreita saavuttamaan ylimmän johdon asettamat strategiset tavoitteet. 

Viestintä ja tiedotus

Mediaseurantaa käytetään usein yhtenä viestinnän ja tiedotuksen työkaluna. Mediaseurannan avulla organisaatio pystyy hallinnoimaan omaa mainettaan. Organisaatiolle on olennaista seurata millainen näkyvyys sillä on journalistisessa ja sosiaalisessa mediassa. Miten ja millaiseen tyyliin toimijasta kirjoitetaan? Kun oma näkyvyys ja julkisuuden sävy on hahmotettu, voidaan aloittaa työ mediakuvan parantamiseksi. Omaa mediakuvaa lähdetään muokkaamaan viestinnällä ja tiedottamisella.

Mediaseurannan avulla tiedetään, miten omat tiedotteet menevät tai eivät mene läpi eri medioissa. Organisaatio saa näin tiedon viestinnän panos-tuotos -suhteesta. Ilman tätä tietoa viestintään voidaan kuluttaa paljon rahaa, mutta tulos jää helposti laihaksi jos panostukset on kohdistettu väärin. Kun tietää oman media-arvon, pystyy siihen myös vaikuttamaan helpommin. Mediaseuranta voi paljastaa, etteivät tiedotteet mene läpi mediassa tai ne menevät läpi väärissä medioissa. Tällöin tulee tehdä muutoksia viestinnän  toteuttamisessa. Jos tiedotteet menevät läpi odotetusti, tulee puolestaan seurata miten tiedotteet vaikuttavat toimijan mediakuvaan pidemmällä aikavälillä.

Strategiaterveisin,

Lauri Sainio
Key Account Manager044 572 1427

Tarjoamme kokonaisvaltaista ratkaisua mediaseurannan ja tiedottamisen toteuttamiseen. Olemme asiakkaidemme apuna myös käytännön toteutuksessa.

Ota yhteyttä 

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Lisää uutisia

Mitä kuuluu suomalaiseen grillikesään?

Halusimme selvittää, mitä kuuluu suomalaiseen grillikesään. Seurasimme ViidakkoMonitorilla grillaukseen liittyviä sanoja sosiaalisessa mediassa puolentoista kuukauden ajan.

Lue lisää

Miksi mielipidevaikuttajat ovat tärkeitä?

Mielipidevaikuttajat ovat henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on riittävän vahva sosiaalinen asema, jotta heidän suosituksiaan ja mielipiteitään kuunnellaan esimerkiksi ostopäätöstä tehdessä.

Lue lisää

Jokaiselle jotain: Mediaseurannan mahdollisuudet organisaation eri tiimeissä

Mediaseurantapalvelulla voi seurata oman organisaation näkyvyyttä mediassa ja somessa, mutta sillä on paljon muitakin käyttömahdollisuuksia. Kuinka esimerkiksi tuotekehitys tai henkilöstöhallinto voi hyödyntää mediaseurantaa päivittäisessä työssään?

Lue lisää

Analytiikka mediaseurannassa

Mediaseurantapalvelun avulla organisaatio voi helposti pysyä ajan tasalla toiminnalleen tärkeistä aiheista. Pelkästään tiedon keräämisellä ei ole yksistään mitään arvoa, vaan arvokas data täytyy valjastaa hyötykäyttöön. Datan syvällinen analysointi ja ymmärtäminen on koko ajan yhä tärkeämpää.

Lue lisää

Mediaseurannasta tehot irti – 5 vinkkiä markkinointiin

Digitaalinen markkinointi on hektistä ja sisältää monia eri osa-alueita ja työkaluja, joten kattava mediaseurantatyökalu voi avustaa monessa eri tehtävässä. Tässä 5 tärkeintä syytä hyödyntää mediaseurantapalvelua myös markkinoinnissa.

Lue lisää