Kirjoitus

Tehokkaan tiedottamisen perusteet – neljä kertaa oikein

Ota yhteyttä
Tehokkaan tiedottamisen perusteet – neljä kertaa oikein Hyvän sisällön tuottajat saavat näkyvyyttä ja profiloituvat ajan saatossa alansa asiantuntijoiksi. Hyvän sisällön tuottajat saavat näkyvyyttä ja profiloituvat ajan saatossa alansa asiantuntijoiksi.

Median ja yritys- ja yhteisöviestinnän välinen suhde on vastavuoroinen: molemmat tarvitsevat toisiaan. Jotta tämä yhteistyö toimisi, on tiedottamisessa aidosti otettava huomioon vastaanottajien tarpeet. Parhaimmillaan tuloksena on pitkäkestoinen suhde, josta molemmat osapuolet hyötyvät.

Käytännössä on tarjottava oikeaa sisältöä, oikeaan aikaan, oikeille henkilöille, oikeissa paikoissa. Vastapalveluksena hyvän sisällön tuottajat saavat näkyvyyttä ja ajan saatossa profiloituvat alansa asiantuntijoiksi.

Oikea sisältö oikeaan aikaan

Tiedottamisen onnistumiseen vaikuttavat ennen kaikkea ajankohtaisuus, uutuusarvo ja informatiivisuus. Ajankohtaisinkaan tiedote ei kuitenkaan toimi, jos sisältö on huono.

Lehdistötiedotteen lukeminen päätetään usein otsikon perusteella. Jos se on liian pitkä tai epämääräinen, jää viesti avaamatta. Otsikoinnissa kannattaa pyrkiä löytämään uutiskärki, joka kiinnostaa toimittajia sekä muita lukijoita.

Seuraava kynnys on ingressi. Ingressin tulee olla lyhyt, asiapitoinen ja vastata sisältöä. Mikäli otsikosta ja ingressistä ei selvästi käy ilmi mitä tiedote koskee, harva jatkaa pidemmälle.

Hyvä tiedote sisältää yksinkertaista ja korutonta asiatekstiä. Myyntipuheet, muoti-ilmaisut, ammattislangi ja adjektiivijonot kannattaa jättää pois. Sen sijaan linkit laadukkaisiin kuviin, tutkimuksiin ja muuhun lisämateriaaliin säästävät toimittajan aikaa ja lisäävät läpimenon mahdollisuutta. Muista yhteystiedot lisätietoja varten - ja varmista, että yhteyshenkilöt ovat tiedotteen lähetyshetkellä valmiita vastaamaan tiedusteluihin.

Kieltä työkalunaan käyttävät vaativat kieliasulta ja kielenhuollolta paljon. Varmista, ettei tiedote sisällä kirjoitusvirheitä tai monimutkaisia lauserakenteita. Sisällön on oltava tiivistä ja mahduttava yhdelle A4-kokoiselle sivulle.

Oikeille henkilöille oikeissa paikoissa

Tiedottamisen tavoitteena ei ole vain tavoittaa mahdollisimman paljon median edustajia. Olennaista on vakuuttaa oikeat henkilöt. Lopullisena tähtäimenä on saavuttaa asiantuntijan asema omalla toimialalla.

Kohdentaminen lisää onnistumista. Useamman tiedoteversion laatiminen eri alojen edustajille tai alueille on usein vaivan arvoista. Oululaisen yrityksen kannattaa lähestyä oman alueensa lehdistöä eri kärjellä kuin valtakunnallista mediaa. Oman alan lehdistö taas kaipaa teknisempää sisältöä kuin muu media.

Sisältöä on tarjottava jatkuvasti ja johdonmukaisesti. Tavoitteena on, että tärkeiden medioiden edustajat tietävät lähettäjän nimen nähdessään viestin sisältävän heille hyödyllistä tietoa.

Mikäli lehdistötiedotteesta ei kirjoiteta juuri sen julkaisuhetkellä, sitä saatetaan kuitenkin hyödyntää myöhemmin. Monet toimittajat keräävät aineistoa tiedotteiden pohjalta ja etsivät vinkkejä tulevia juttuja varten, mahdollisia haastateltavia ja alan asiantuntijaa.

Parhaimmillaan pitkäjänteinen tiedotustyö kääntää vuorovaikutuksen suunnan. Alan asiantuntija pääsee usein kommentoimaan ajankohtaisia aiheita ensimmäisten joukossa toimittajan aloitteesta. Tällöin tiedottaminen on onnistunut.

Kiinnostuitko tehokkaasta tiedottamisesta?

ePressi.comin monikanavaisen tiedotejakelupalvelun avulla voit jakaa tiedotteet helposti ja kohdennetusti medialle ja muille sidosryhmille. Palvelumme kattaa yli 10 000 toimittajan yhteystietokannan ja tarvittaessa voit rajata tiedotteen vastaanottajiksi oman alasi toimittajia.Tutustu ePressi.com-tiedotejakelupalveluun ja ota meihin yhteyttä.

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Lisää uutisia

Uutishuone 101 - suunnittele, toteuta ja hyödy [+infograafi]

Uutishuone kokoaa yrityksen tai organisaation avainsisällöt eli tuoreimmat tiedotteet, blogikirjoitukset, ajankohtaiset tapahtumat sekä sosiaalisen median sisällöt yhdelle ja samalle sivulle. Oikein toteutettuna uutishuone palvelee paitsi kohderyhmiesi tarpeita, myös tukee omia toimintatavoitteitasi. Koostimme vinkit, joiden avulla suunnittelet ja toteutat toimivan uutishuoneen ja saat siitä enemmän irti.

Lue lisää

Digitaalisen markkinoinnin trendit 2018 [+infograafi]

Näin vuoden alkumetreillä on hyvä pysähtyä hetkeksi ja katsoa, miltä ympäröivä digimaailma näyttää juuri nyt. Käymme artikkelissamme läpi vuoden 2018 merkittävimmät digitaalisen markkinoinnin trendit ja muutosvoimat. Bonuksena löydät artikkelin lopusta infograafin, joka kokoaa yhteen kaikki 21 digitaalisen markkinoinnin trendiä.

Lue lisää

Kuinka rakentaa hyvä lehdistötiedote?

Hyvän lehdistötiedotteen tunnistaa usein siitä, että se on lähes sellaisenaan julkaisuvalmis. Hyvä tiedote on kirjoitettu ytimekkäästi ja ymmärrettävästi, sen aihe on ajankohtainen ja kiinnostava ja sen ydinsanoma on tuotu selkeästi esille. Onnistuneessa tiedotteessa on myös selkeä ja johdonmukainen rakenne, joka noudattaa tiettyä hyväksihavaittua kaavaa.

Lue lisää

Sisällöntuotanto haltuun: näin hyödynnät ja kierrätät olemassa olevaa sisältöä

Sisällöntuotanto ei ole pelkkää uusien sisältöjen luomista, vaan myös olemassa olevien sisältöjen monipuolista hyödyntämistä. Olemme koonneet sinulle kasan käytännön vinkkejä, joiden avulla voit ottaa vanhat hyvät sisällöt uudestaan hyötykäyttöön.

Lue lisää

Tuplasti tehoja työskentelyyn – 10 vinkkiä markkinoijille ja viestijöille

Kuinka paljon sinä heität hukkaan työaikaa tavallisen työpäivän aikana? Vartin, puoli tuntia vai jopa tunteja? Jotta saisit työaikasi todelliseen hyötykäyttöön, olemme koonneet sinulle 10 vinkkiä, joiden avulla voit parantaa oman työskentelysi tehokkuutta ja luoda itsellesi uudenlaista työrutiinia.

Lue lisää