Kirjoitus

Mitä tiedottaminen on vuonna 2015?

Ota yhteyttä
Mitä tiedottaminen on vuonna 2015? Kyselymme perusteella toimittajat kannustavat yrityksiä aktiiviseen tiedottamiseen. Kyselymme perusteella toimittajat kannustavat yrityksiä aktiiviseen tiedottamiseen.

ePressi.comin vuosittainen toimittajakysely kartoittaa tiedottamisen uusimmat trendit ja tulevaisuuden suuntaviivat. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 800 suomalaista toimittajaa ja bloggaajaa. Tutkimus osoittaa, että lehdistötiedote on ylivoimaisesti tärkein tietolähde ja aineisto toimittajan työssä. Saatujen vastausten perusteella laadimme neljän kohdan listan tulevan vuoden tiedottamista silmälläpitäen.

Toimittajista oli edustettuina 12 eri toimittajien ammattiluokkaa. Joukossa on 27 toimialaan erikoistunutta toimittajaa. Myös vastaajien ikäjakauma on laaja, mikä tuo raporttiin mielenkiintoisen vertailunäkökulman.

1. Aktiivinen tiedottaminen kannattaa edelleen

Tulosten perusteella yli kolme neljäsosaa toimittajista lukee lehdistötiedotteita päivittäin. Kuluneen viikon aikana lähes kaikki kyselyyn vastanneet toimittajat eli 95,45 % olivat lukeneet tiedotteita. Toimittajille tiedotteet ovat kaikkein merkittävin tietolähde työssään. Viikon aikana jopa yli puolet vastaajista on käyttänyt jotain tiedotetta jutun teossa. Niitä, jotka eivät käytä lainkaan tiedotteita, ei käytännössä ole journalistisessa ammatissa.

Voidaankin todeta, että yritys tai yhteisö, joka ei julkaise ja lähetä tiedotteita, ei ole toimittajien informaatiovirran piirissä eikä sen vuoksi kykene saamaan tunnettuutta median kautta.

2. Panosta sisältöön

Ammattimainen toimittaja tutkii tiedotteita aina kriittisesti myös lukijansa ja yleisönsä kannalta. Sen vuoksi hän käyttää tiedotteesta vain osan tai muokkaa sen pohjalta uuden jutun. Toimittajan työnä on jalostaa tiedosta oleellinen esiin.

Mitä enemmän tiedottaa, sitä paremmin saa julkisuutta. Mutta tiedotteen sisällössä pitää olla asiaa. Toimittajat kannustavat yrityksiä aktiiviseen tiedottamiseen. Kommenteista ilmenee, että tietoa ei ole koskaan liikaa. Jos tiedote on laadittu hyvin ja ammattimaisesti, sen mahdollisuudet päätyä julkisuuteen ovat aina paremmat kuin huonosti laaditulla mainosmaisella tekstillä.

3. Lähetä tiedote aina myös sähköpostitse

Toimittajat saavat paljon lehdistötiedotteita sähköpostiinsa. Siitä huolimatta sähköposti on toimittajan ylivoimaisesti tärkein tiedonhankinnan väylä, koska heidän työhönsä kuuluu nopea tiedonhankinta. Lähetä tiedote aina sähköpostitse, siitä huolimatta, että julkaiset sen myös toisaalla.

4. Uutiskirjeet ja sosiaalinen media kasvattavat suosiotaan jatkuvasti

Tutkimuksessa toimittajat nimesivät uutiskirjeet kolmanneksi tärkeimmäksi tiedon hankinnan kanavaksi. Kuvien merkitys kasvaa jatkuvasti erityisesti verkkomediassa. Kun sosiaalista mediaa verrataan yhdessä muihin tietolähteisiin, sen osuus jää lopulta vähäiseksi, mutta trendi on nouseva. Alalle tulleet nuoret toimittajat haluavat käyttää kokeneimpia enemmän blogeja ja sosiaalista mediaa tietolähteinä, ja julkaisevat myös kuvia enemmän kuin vanhemmat.

Sosiaalinen media kokonaisuudessaan erikseen tarkasteltuna saa toimittajilta huomioarvoa tietolähteenä. Erot nuorten ja kokeneiden toimittajien kesken suhtautumisessa someen ovat melko suuria. Kokeneista vain 12 prosenttia pitää somea erittäin tärkeänä, kun taas nuoret arvostavat somea kolme kertaa enemmän.

Mediaviikon tekemässä raportissa toimittajat antavat arvokkaita neuvoja ja vinkkejä tiedottajille, mitä ja miten kannattaa tiedottaa. Raportin hinta on 195 € + alv 24 %. Välitämme tilauksen Mediaviikkoon, joka lähettää teille raportin pdf-tiedostona. Liittäkää tilaukseenne mukaan laskutustietonne. Kiitos!

Tilaa oma Tiedottaminen 2014 -raportti

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Lisää uutisia

Uutishuone 101 - suunnittele, toteuta ja hyödy [+infograafi]

Uutishuone kokoaa yrityksen tai organisaation avainsisällöt eli tuoreimmat tiedotteet, blogikirjoitukset, ajankohtaiset tapahtumat sekä sosiaalisen median sisällöt yhdelle ja samalle sivulle. Oikein toteutettuna uutishuone palvelee paitsi kohderyhmiesi tarpeita, myös tukee omia toimintatavoitteitasi. Koostimme vinkit, joiden avulla suunnittelet ja toteutat toimivan uutishuoneen ja saat siitä enemmän irti.

Lue lisää

Digitaalisen markkinoinnin trendit 2018 [+infograafi]

Näin vuoden alkumetreillä on hyvä pysähtyä hetkeksi ja katsoa, miltä ympäröivä digimaailma näyttää juuri nyt. Käymme artikkelissamme läpi vuoden 2018 merkittävimmät digitaalisen markkinoinnin trendit ja muutosvoimat. Bonuksena löydät artikkelin lopusta infograafin, joka kokoaa yhteen kaikki 21 digitaalisen markkinoinnin trendiä.

Lue lisää

Kuinka rakentaa hyvä lehdistötiedote?

Hyvän lehdistötiedotteen tunnistaa usein siitä, että se on lähes sellaisenaan julkaisuvalmis. Hyvä tiedote on kirjoitettu ytimekkäästi ja ymmärrettävästi, sen aihe on ajankohtainen ja kiinnostava ja sen ydinsanoma on tuotu selkeästi esille. Onnistuneessa tiedotteessa on myös selkeä ja johdonmukainen rakenne, joka noudattaa tiettyä hyväksihavaittua kaavaa.

Lue lisää

Sisällöntuotanto haltuun: näin hyödynnät ja kierrätät olemassa olevaa sisältöä

Sisällöntuotanto ei ole pelkkää uusien sisältöjen luomista, vaan myös olemassa olevien sisältöjen monipuolista hyödyntämistä. Olemme koonneet sinulle kasan käytännön vinkkejä, joiden avulla voit ottaa vanhat hyvät sisällöt uudestaan hyötykäyttöön.

Lue lisää

Tuplasti tehoja työskentelyyn – 10 vinkkiä markkinoijille ja viestijöille

Kuinka paljon sinä heität hukkaan työaikaa tavallisen työpäivän aikana? Vartin, puoli tuntia vai jopa tunteja? Jotta saisit työaikasi todelliseen hyötykäyttöön, olemme koonneet sinulle 10 vinkkiä, joiden avulla voit parantaa oman työskentelysi tehokkuutta ja luoda itsellesi uudenlaista työrutiinia.

Lue lisää