Lisää asiakastarinoita

Case Kreab

Case Kreab Lauri Hyppölä Palvelu on vastannut odotuksiamme erinomaisesti. Erityisesti ePressin tarjoama käyttöliittymä on kerännyt kiitosta. Lauri Hyppölä Associate, Kreab

Kreab Oy on talous- ja sijoittajaviestintään, yritys- ja yhteisöviestintään sekä yhteiskuntasuhteisiin ja edunvalvontaan erikoistunut viestintätoimisto. Yritys tarjoaa räätälöityjä viestinnän ratkaisuja eri alojen suurille ja pienille yrityksille, yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Kreab halusi tehostaa asiakkaidensa viestien läpimenoa ja näkyvyyttä mediassa ja päätti ottaa käyttöön ePressi.com-tiedotejakelupalvelun.

Lue lisää

Case Safetum Oy

Case Safetum Oy

Safetum Oy on turvallisuusalan asiantuntija- ja verkkopalveluita tarjoava yritys. Voimakkaasti kasvavalle Safetumille on tärkeää, että yrityksen toiminta herättää kiinnostusta ja saa näkyvyyttä eri medioissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Yrityksen tavoitteena on nousta esiin aktiivisena ja arvostettuna turvallisuusalan toimijana. Kasvattaakseen näkyvyyttään mediassa Safetum päätti hyödyntää viestinnässään ePressi.com-tiedotejakelupalvelua.

Lue lisää

Case Hyvinvointistudio LUPAUS

Case Hyvinvointistudio LUPAUS

Vuonna 2014 perustettu Hyvinvointistudio LUPAUS Oy on liikunta-, ravinto- ja hyvinvointipalveluita tarjoava pk-yritys pääkaupunkiseudulta. Vaikka Lupauksessa tehdään viestintää monien muiden pk-yritysten tavoin pääsääntöisesti omin voimin, yritys päätti hyödyntää tiedottamisessa ammattimaista tiedotejakelupalvelua.

Lue lisää

Case Sexpo

Case Sexpo Anni Ahtola Helppokäyttöisyys, mahdollisuus muokata jakelulistoja monipuolisesti sekä hyvä perehdytys lienevät tärkeimmät syyt siihen, miksi valitsimme ePressi.com -tiedotejakelupalvelun. Anni Ahtola Viestintävastaava, Sexpo-säätiö

Sexpo-säätiö on suomalaisten seksuaalista hyvinvointia edistävä organisaatio. Sexpo etsi tiedottamisen tueksi palvelua, jonka avulla se saa äänensä kuuluviin ja joka sisältää työkaluja tiedottamisen seurannan kehittämiseen. ePressin hyödyntämisen myötä Sexpo on saanut aikaisempaa enemmän medianäkyvyyttä ja se pystyy tavoittamaan myös ne tahot, jotka toimivat sen yhteistyöverkkojen ulkopuolella.

Lue lisää

Muistojen Nikkilä

Muistojen Nikkilä Pilvi Nummi Muistot ovat tärkeä osa alueiden historiaa ja identiteettiä. Uskon että arvostus asuinaluetta, rakennuksia ja paikkoja kohtaan kasvaa muistoja ja kokemuksia jakamalla. Pilvi Nummi Arkkitehti / tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto

Muistojen Nikkilä on yhteisöllinen tiedonkeruuprojekti, jonka tavoitteena on kerätä ja jakaa ihmisten muistoja Sipoon Nikkilästä, erityisesti kylän vanhoista rakennuksista ja paikoista. Kaupunkisuunnitteluun liittyvän tutkimuksensa osana arkkitehti Pilvi Nummi kannusti ihmisiä kertomaan muistojaan alueesta sosiaalisessa mediassa. Jotta aiheesta syntyvää keskustelua ja muistoja pystyttiin seuraamaan, tarvittiin kattava mediaseurantatyökalu.

Lue lisää

Case Rakennusteollisuus

Case Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten, teknisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. Rakennusteollisuus kaipasi mediaseurantatyökalua, joka pystyi kattavasti seuraamaan rakennusalaa ja sen toimialaliittoja, myös printtipuolella. 

Lue lisää