Case Muistojen Nikkilä

Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa

Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa Pilvi Nummi Muistot ovat tärkeä osa alueiden historiaa ja identiteettiä. Uskon, että arvostus asuinaluetta, rakennuksia ja paikkoja kohtaan kasvaa muistoja ja kokemuksia jakamalla. Pilvi Nummi Arkkitehti, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto

Pilvi Nummi on parhaillaan väitöskirjaansa Aalto-yliopistossa tekevä arkkitehti. Hänen tutkimuksensa aiheena on sosiaalisen median hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa. Muistojen Nikkilä on yhteisöllinen tiedonkeruuprojekti, jonka tavoitteena on kerätä ja jakaa ihmisten muistoja Sipoon Nikkilästä, erityisesti kylän vanhoista rakennuksista ja paikoista. 

Historian siipien havinaa

Historian siipien havinaa Joonatan Jääskeläinen Sosiaalisen median seuranta on tärkeää etenkin yhteisöllisissä projekteissa. ViidakkoMonitor kerää tiedot eri sosiaalisen median kanavista helposti yhteen analysoitavaksi. Joonatan Jääskeläinen Sales Manager, PR Cloud

Muistojen Nikkilä lähti liikkeelle ajatuksesta, että kunta voisi täydentää ja päivittää vanhoihin rakennuksiin liittyvää niin sanottua inventointitietoa joukkoistamalla. Muistoissa kiteytyy historia ja paikkojen merkitys, joten niiden kautta myös vanhojen rakennusten merkityksellisyyttä voi ymmärtää paremmin. Pilvi Nummi kannusti ihmisiä kertomaan muistojaan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #muistojennikkilä. Jotta aiheesta syntyvää keskustelua ja muistoja pystyttiin seuraamaan, tarvittiin kattava mediaseurantatyökalu. 

ViidakkoMonitor auttaa keskittymään olennaiseen

ViidakkoMonitor auttaa keskittymään olennaiseen Pilvi Nummi Somen seuraaminen ViidakkoMonitorilla on helppoa ja tehokasta, joten voin nyt keskittyä varsinaiseen tutkimustyöhön, kuten aineiston analysointiin. Pilvi Nummi Arkkitehti / tohtorikouluettava, Aalto-yliopisto

Tärkein edellytys tiedonkeruun toteuttamiseen somen puolella oli mediaseurantatyökalun käyttöönotto: julkaisujen seuraaminen ja kerääminen ilman työkalua olisi ollut käytännössä mahdotonta. ViidakkoMonitor otettiin projektissa käyttöön kesäkuussa 2016, minkä jälkeen tutkimuksessa on voitu keskittyä enemmän tiedon analysointiin. ViidakkoMonitor on myös mahdollistanut tiedonkeruun laajentamisen esimerkiksi paikallisiin Facebook-ryhmiin.

Laajat hakuominaisuudet helpottavat tiedon jäsentämistä

Laajat hakuominaisuudet helpottavat tiedon jäsentämistä Joonatan Jääskeläinen ViidakkoMonitorin edistyksellinen teknologia auttaa poimimaan avainsanojen lisäksi myös tietyt aihealueet julkaisuista ja some-keskusteluista. Joonatan Jääskeläinen Sales Manager, PR Cloud

Kattavat ominaisuudet, kuten monipuoliset hakuominaisuudet, avainsanojen liittäminen julkaisuihin sekä mahdollisuus tallentaa haun tulokset jatkoanalysointia varten tekevät ViidakkoMonitorista erinomaisen työkalun tutkimukseen. Pilvi Nummi käyttää ViidakkoMonitoria sekä #muistojennikkilä -hashtagin seuraamiseen että yleisemmin Nikkilän alueeseen liittyvien julkaisujen seuraamiseen. Julkaisuja seuraamalla hän löytää viestit, joissa Nikkilästä puhutaan, ja voi kohdistaa projektin markkinointia näihin kanaviin.