Case Hyvinvointistudio Lupaus

1. Esittely

1. Esittely

Vuonna 2014 perustettu Hyvinvointistudio LUPAUS Oy on liikunta-, ravinto- ja hyvinvointipalveluita tarjoava pk-yritys pääkaupunkiseudulta. Vaikka Lupauksessa tehdään viestintää monien muiden pk-yritysten tavoin pääsääntöisesti omin voimin, yritys päätti hyödyntää tiedottamisessa ePressi.com-tiedotejakelupalvelua.

Aloittavalle yritykselle oli erityisen tärkeää tiedottaa olemassaolostaan potentiaalisille asiakkaille. Tiedotteensa kärjeksi Lupaus valitsi aiheen, johon yrityksessä oli perehdytty huolella. Perinteisen ”olemme aloittaneet toiminnan”-tiedotteen sijaan yritys päätyi tekemään asiantuntija-artikkelin muotoon kirjoitetun tiedotteen, jossa käsiteltiin terveyttä ja hyvinvointia tutkimuksien ja omakohtaisten kokemusten kautta. 

2. Palvelun käyttö

Katso kuva 2. Palvelun käyttö

Tiedotteen kiinnostava aihe herätti sekä median että suuren yleisön huomion varsin nopeasti. ”Saimme tiedotteen ansiosta suoria yhteydenottoja ja asiakkuuksia. Myös yritysasiakkaiden kohdalla koen medianäkyvyydestä olleen hyötyä”, kuvailee Hyvinvointistudio Lupauksen toimitusjohtaja Riina Laaksonen.

ePressi.comin yhteyshenkilön innoittamana Lupaus päätti järjestää toiminnastaan myös infotilaisuuden. Laaja mediatiedottaminen toi yritykselle näkyvyyttä erilaisten lehtien hyvinvointiliitteissä ja verkkosivustoilla sekä maininnan terveyttä käsittelevässä blogissa. Myös Lupauksen verkkosivujen kävijämäärät nousivat huomattavasti saadun medianäkyvyyden ansiosta.

3. Yhteistyö

3. Yhteistyö

Onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseen vaikutti tiivis yhteistyö ePressi.comin asiakaspalvelun kanssa. ”Oman yhteyshenkilön kanssa toimiminen oli luonnollista, helppoa ja kivaa. Kävimme yhdessä läpi eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, sekä mietimme, mitä ne tarkoittaisivat Lupaukselle. Kanssakäyminen oli keskustelevaa eikä käskevää. Koen että minua ja tarpeitani kuunneltiin aidosti. ePressi.comin palvelu oli kokonaisuutena juuri sitä, mitä odotinkin ja saavutimme yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen.”, kertoo toimitusjohtaja Laaksonen.